ads
您所在的位置 > 首页 > 产品中心 > MOLEX

MX64 密封式单排连接器

MX64 单行插孔式连接器的的占用空间符合 USCAR 认证,
并符合 USCAR 的测试要求


小巧紧凑的 MX64 单排插孔式连接器提出了2.54 mm (.100") 间距密封式连接器的标准。可用尺寸包括 1×2、1×3、1×4、1×5、1×6 和 1×8。这些连接器还通过适合三种不同插孔式端接系统来实现最高水平的灵活性。其中包括福特汽车公司常用的 GET 插孔式端子(系列 34230)、通用汽车公司常用的 Kaizen 插孔式端子和戴姆勒-克莱斯勒公司及一般市场常用的 MX64 插孔式端子(系列 33467 和 33468)。 

此外,与 USCAR 配合使用还可优化这些连接器的整体尺寸, 1×4、1×5、1×6 和 1×8 部件可安装到 USCAR 规定的 Z02 体积中,从而令插配界面的尺寸减少高达 25%。 >

选型表 (图片仅供参考)

MX64 密封式单排连接器MX64 密封式单排连接器 

 

 

订购信息

                    订单编号                            行/电路数   键选项         颜色 

不带CPA                带CPA

31403-2100   31403-2110     1x2      A      Black
31403-2200   31403-2210              B      Gray
31403-2300   31403-2310              C      Brown
31403-2400   31403-2410              D      Green
31403-2500   31403-2510              B      Black
31403-2600   31403-2610              C
31403-2700   31403-2710              D
31403-3100   31403-3110    1x3       A
31403-3200   31403-3210              B      Gray
31403-3300   31403-3310              C      Brown
31403-3400   31403-3410              D      Green
31403-3500   31403-3510              B      Black
31403-3600   31403-3610              C
31403-3700   31403-3710              D
31403-6100   31403-6110    1x6       A
31403-6200   31403-6210              B       Gray
31403-6300   31403-6310              C       Brown
31403-6400   31403-6410              D       Green
31403-6500   31403-6510              B
31403-6600   31403-6610              C       Black
31403-6700   31403-6710

 

 如需购买该系列产品,请与我司销售人员联系!

 

 

客服团队